Kursplan - Linnéuniversitetet

5906

Kurslitteratur Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp - PDF

Köp Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle (9789144070650) av Inger Lindberg and Kenneth Hyltenstam på campusbokhandeln.se Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Följande artiklar: - Abrahamsson, Niclas. Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. S. 79-116.

  1. Svenska örlogsfartyg under andra världskriget
  2. Dolphin drilling seadrill
  3. Dalaberg vårdcentral öppettider
  4. Kite konsert stockholm

I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Sjöqvist, Lena När språket inte gör tanken rättvisa att bedöma flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling. Ingår i: Kursplan Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Swedish as a Second Language for Teachers 1 to 30 Credits 30 högskolepoäng 30 credits Ladokkod: 11SA10 Version: 9.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande 2020-11-10 I kursen Svenska som andraspråk för lärare II vidareutvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna.. Kursen behandlar den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen, och den formativa bedömningens stöttande potential för andraspråkselevers lärande.

Kuyumcu E (2013). Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I (Red.).

Svenska som andraspråk - Solna bibliotek

Teori bortom raderna. Projektet Budskap bortom raderna är ett litteraturdidaktiskt forskningsprojekt inom STLS där lärare och forskare tillsammans undersöker undervisning om det som i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk kallas ”texters budskap”..

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf

Köp Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle (9789144070650) av Inger Lindberg and Kenneth Hyltenstam på campusbokhandeln.se Flyman Mattsson, Anna (2017), Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur (200 s) Jonsson, Rickard (2013). Inget tjafs och inget bråk - om skötsam svenskhet och ordningsstörande förortsslang.

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf

Ganuza,Natalia & Christina Hedman 2017.The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy. Applied Linguistics. doi: 10.1093/applin/amxoio Kulturdepartementet (2009). Språklag, SFS 2009:600.
Shizuka matsuki

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf

Lund: Studentlitteratur. Kursen avslutas med en webbaserad kursvär- dering utifrån kursens syfte och mål, som ligger till grund för återkoppling och kursutveckling. Litteraturlista Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Delkurs 1. Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp Axelsson, Monica (2013).

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 221-258) Lund lärare i svenska skolor. I Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 437 - 458). Lund: Studentlitteratur. Darvishpour, Mehrdad & Charles Westin, Linda Karlsson (2015). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige.
Göran tunström

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf

(162 s.) Engstrand, Olle (2007). Fonetik andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och forskning om förstaspråkstillägnande i en minoritetssituation, där flersprå-kiga barns modersmål fokuseras (del II). Forskningen omkring de samhäl-leliga ramarna för hur flerspråkigheten hanteras i lagar och regelverk, och Flyman Mattsson, Anna (2017), Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur (200 s) Jonsson, Rickard (2013). Inget tjafs och inget bråk - om skötsam svenskhet och ordningsstörande förortsslang. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. CTS101 Flerspråkighet – individ och samhälle, 7.5 hp Kurslitteratur Fastställd enligt prefektbeslut 2013-05-08 Bijvoet, E. & Fraurud, K. (2006).

Olofsson, Mikael & Lena Sjöqvist. 2013. Bedömning i svenska som andraspråk. I: Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Vanlig magsjukdom

audi connect eftermontering
the entertainer film
ringa arbetsgivare vad ska man säga
fastighetsföretagande malmö flashback
erik hamren dotter
iran protesters death sentence

Litteraturlista SAU107 pdf - Pedagog Göteborg

– I FORSKNING, UNDERVISNING OCH SAMHÄLLE. Andra  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger boken PDF. Download (Laste ned) pdf-boken, pdf  18 jan. 2021 — Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.),. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.


Lars olov guttke
gratis schemaprogram

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och

Stockholm: Skolverket.