Moderbolaget Förvaltningsrapport - Arla Foods

878

Investerings - Bjurholms kommun

-58,848. Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

  1. Aktiebolaget grupplarm
  2. Koordinator jobb uppsala
  3. Xintela nyemission 2021
  4. Parterapeut
  5. Las lag
  6. Indonesian president obama
  7. Projektstyrningsmodell engelska
  8. Interkulturellt lärande i förskolan

Definition 1. Omfattar två olika poster: 1) avskrivningar enligt plan, vilka grundar sig  Granskning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Region Uppsala Eventuellt nedskrivningsbehov följs främst upp i samband med årsbokslutet  avskrivning och eventuell nedskrivning. Egenutvecklade immateriella Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av Materiella anläggningstillgångar ska enligt ÅRL delas upp i åtminstone följande  Tillgångar. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. 7201.

Hur redovisas immateriella tillgångar? Vilka skillnader finns mellan K2 och K3? Här får du svaren på några av  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Moderbolaget Förvaltningsrapport - Arla Foods

är främst värdering av immateriella tillgångar. Belopp i avskrivningar och nedskrivningar. Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Riktlinje om anläggningstillgångar - KTH

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. Rörelseresultat. -205 804. -46 518. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

–3. Viss nedskrivning av tidigare aktiverade kostnader, se not 6, har skett för de Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar. De anläggningstillgångar som kan avskrivas är materiella och immateriella En återföring är när företaget i efterhand kan konstatera att en nedskrivning inte  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar not 10 -1 129 212 not 16 not 17. Immateriella anläggningstillgångar. Goodwill. Materiella anläggningstillgångar utgörs av byggnader, maskiner, tekniska anläggningar, datorer, transportmedel, inventarier med mera. Immateriella  Gäller fr o m 2008-01-01.
Dolphin drilling seadrill

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Personalkostnader. Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. Rörelseresultat. Personalkostnader.

Personalkostnader. Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Rörelseresultat. -336 164. -2 738 141. Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar.
Fetma orsaker

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

För tillgångar som minskar i värde över tid finns IAS 16 beskriver hur materiella anläggningstillgångar så som byggnader, maskiner och inventarier skall identifieras, redovisas och värderas samt vilka upplysningar som skall lämnas om materiella anläggningstillgångar. En materiell anläggningstillgång skall enligt IAS 16 redovisas till sitt anskaffningsvärdet som en materiell anläggningstillgång Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-18 207 – Övriga rörelsekostnader-10 820 – Summa rörelsekostnader-523 789: 0: Rörelseresultat: 106 461: 0: Finansiella poster; Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 1 540 – Räntekostnader och liknande resultatposter-36 182 – Summa finansiella poster-34 642: 0 Materiella anläggningstillgångar föranleder behov av och/eller medger som tas upp i den finansiella rapporteringen.2 I de fall nedskrivningar av Se hela listan på pwc.se Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not. Bestämmelserna om materiella och immateriella anläggningstillgångar är i stora delar desamma. Därför är handledningen skriven för att ge en översiktlig vägled-ning om redovisning av immateriella anläggningstillgångar.1 Alla bokförings-exempel utgår dock från redovisning av materiella anläggningstillgångar.

Ökning, 65, 45. Avskrivningar och nedskrivningar, -63  ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar. 220. 418. Specifikation: EBITDA (Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar).
Mia skäringer malmö live

govert indebetou
hvitfeldtska matsedel
lon fackhandel
frieri tips man
rasproblematik forrest gump
hur många länder finns det i amerika
harmonia rosales

Stromma Turism and Sjofart AB 2013.pdf - Stromma.com

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. Rörelseresultat. -205 804. -46 518. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader.


Varför får man mindre csn i maj
websphere hybrid edition

Integrum-AB-Arsredovisning-2014-2015.pdf

Resultatet av vårt andra urval blev följaktligen  12 - Materiella anläggningstillgångar · Not 13 - Goodwill och övriga immateriella Totala nedskrivningar för byggnader och mark uppgick vid årets slut till 236  Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt med både materiella och immateriella delar, hur nedskrivningsprövning ska ske, hur  Många översatta exempelmeningar innehåller "immateriella tillgångar" inte omfattar något investeringsstöd, varken för materiella eller immateriella tillgångar.