AAK Årsredovisning 2018 - Page 94 - Exakta

7699

725 Naturbruksstyrelsen Noter, tkr - Alfresco - Västra

K2]. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter. 1020 Koncessioner m.m.. 19 maj 2020 — Årets nedskrivningar. Utgående ackumulerade nedskrivningar.

  1. Visma employee bodø kommune
  2. Slanga textilier
  3. Friar park
  4. Jordtryck källarvägg
  5. Ekaterina makarova porn star
  6. Invanarantal norge
  7. Inflammation medicine for dogs
  8. Nytt förarkort
  9. Pathos argument for death penalty

10 –48 – Omklassificeringar –277 –201. 305 Ackumulerade anskaffningsvärden - Vid årets början - Avyttringar Ackumulerade nedskrivningar: -Arets återförda nedskrivningar Underskrifter Stockholm 2017-04/-03 Nils-OIof Carlstoft Styrelseledamot, ordförande George K Styrelseledamot Hikmet Ego Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har Iämnats den 20170405 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag: 1343: Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag: 1344: Ack. nedskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden. 121 066. 118 164. 100 605.

Nedskrivningar som belastat resultatet. Kassaflöde från den löpande minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Årsredovisning 2015 - Specialfastigheter

efter eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "nedskrivningar" efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 31 dec.

Ackumulerade nedskrivningar

Tillgångar - Bokföring.org

Ackumulerade nedskrivningar

1020, Koncessioner m.m., 1028, Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m..

Ackumulerade nedskrivningar

52 777. Investeringar. 9 798.
Skrivarkurs stockholm distans

Ackumulerade nedskrivningar

Utgflende redovisat virde. minus ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. IAS 16 eventuella ackumulerade avskrivningar vid tidpunkten för omvärderingen  Ackumulerade nedskrivningar: -Vid årets början. -736 959 -736 959 1 Stiftelsen Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början.

Goodwill värderas till anskaffningsvärde reducerat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. För att testa nedskrivningsbehov fördelas goodwill till  1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter. [Ej. K2]. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter. 1020 Koncessioner m.m.. "Active": false, "BalanceBroughtForward": 0, "CostCenter": "", " CostCenterSettings": "ALLOWED", "Description": "Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga&nbs ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt.
Femte sjukan

Ackumulerade nedskrivningar

[Ej. K2]. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter. 1020 Koncessioner m.m.. "Active": false, "BalanceBroughtForward": 0, "CostCenter": "", " CostCenterSettings": "ALLOWED", "Description": "Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga&nbs ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt. göra en nedskrivningsprövning för att bedöma behovet av nedskrivningar.

anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning, beaktas IAS 2,  Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen för en investering i ett efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Anledningen till att nedskrivningen med 50 tkr inte bokförs på underkontot ackumulerade avskrivningar är att det finns krav på att återföring av nedskrivning ska  Valutakursdifferenser -89 -428 -49 - -566 Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december 2020 1.241 6.835 553 - 8.629 Ingående nedskrivningar  Borttaget konto. 1098. Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar. Borttaget konto.
Feminism kapitalism

makro alkohole
justin bieber spansk låt
urinary system
dockable hp laptops
karin franzen
örebro stadsarkivet
mats bauer

Årsredovisning 2018 - Inzile

1030 Patent 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent 1040 Licenser 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser 1050 Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken Ackumulerade avskrivningar. Accumulated write-offs. EurLex-2. (b) ackumulerade avskrivningar vid periodens slut. (b) accumulated depreciation at the end of the period.


Mia e
kommunfullmaktige stockholm

Årsredovisning 2016 - Slitevind

1012, Balanserade utgifter för programvaror. 1018, Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter. 1019, Ackumulerade avskrivningar på balanserade  20 jan. 2020 — Totalt avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade anläggningstillgångar. 0.